Plaćanje na rate

Na nogometnidresovi.com su moguća slijedeća obročna plaćanja (plaćanje na rate):

– Paypal
– Mastercard kartice
– Visa kartice
– American Express kartice

Obročno plaćanje:

Iznos je ograničen za jednu osobu na najviše 250 € i najmanje 50 €.
Maksimalni broj obroka je 10
Najmanji iznos obroka  je 25 €.
Kupac mora platiti prvi obrok prilikom narudžbe kredita.

Uvjeti koje mora ispunjavati pretplatnik:
Pretplatnik je fizička osoba koja
je državljan RH sa stalnim prebivalištem u RH i koji nije mlađi od 15 godina,
vlasnik je paypal računa ili jedne od kreditnih kartica u ponudi

Vrijeme sklapanja:
– 24/7/365

Postupak narudžbe kredita:
1. Pročitajte uvjete obročnog plaćanja u cjelovitosti!
2. odaberite vaš željeni obročni način plaćanja (kreditna kartica ili Paypal),
3. Na desnoj strani web stranice ispod košarice izaberite visinu obroka  za otplatu, nakon toga izaberite visinu kredita kojeg želite naručiti i kliknite na dugme NARUČI USLUGU
4. Ispunite sve potrebne informacije koje od vas zahtjeva Paypal sistem i sačekajte na uspješno izvedenu narudžbu zaduženja.
5. Pošaljite nam email sa skeniranim važećim dokumentom (sa slikom) na trivunovicbozica@gmail.com

Postupak prekida plaćanja na rate:
Plaćanje na rate se ni u kom slučaju ne smije prekinuti. Sva prekidanja plaćanja provodi  www.nogometnidresovi.com, kad je otplaćen posljednji obrok otplate.

Posebni uvjeti plaćanja:
Mjesečno plaćanje će se automatski izvršiti na isti račun preko kojeg je izvršena narudžba.
Primjer: Ako naručite kredit 12.04.2013. u vrijednosti 150€ sa mjesečnim obrokom 50€, prvi obrok ćete platiti 12.04.2013., drugi obrok 12.05.2013. i treći obrok 12.06.2013. Troškovi odobrenja se plaćaju u 8 (osam) dana od narudžbe.

 

Kamatna stopa:
Kamatne stope nema!

Troškovi:
-Jednokratni trošak odobrenja obročnog plaćanja je 7€.
-Trošak provizije mjesečnih plaćanja je 0,95€ x broj obroka.
Oba iznosa stranka plaća sa posebnom uplatnicom, koju primi po pošti ili ih poravna preko Paypal, Mastercard, Visa, AMEX kartice.

Ostali uvjeti:
-kredit se otplaćuje preko trajnog naloga iz vašeg izabranog načina plaćanja (Paypal ili jedna između kreditnih kartica). Pretplatniku nije potrebno otvarati nikakav trajni nalog jer se to izvede automatski.
-kredit je namjenski, namjenjen za kupovinu robe ili plaćanje usluge koju nudi online trgovina www.nogometnidresovi.com

-svaki pretplatnik mora osigurati stanje na platnom sredstvu bar 2 dana prije izvršenja trajnog naloga

-u slučaju neplaćanja bar jedne od rata,  cijeli primjer rješavanja spora predat ćemo odvjetništvu bez prethodnog upozorenja , koja će biti odgovorna za daljnje poduzimanje mjera
-zbog nepoštovanja uvjeta ste 100% odgovorni za kasnije nastale troškove (odvjetnički troškovi i svi ostali sudski troškovi)

Strogo zabranjeno!
Strogo je zabranjena zloupotreba bankovnih kartica i drugih načina plaćanja!
Sve zloupotrebe platnih sredstava u svakom obliku ćemo sankcionirati i obavjestiti nadležna tjela za provedbu zakona.
Ne odgovaramo za nastalu štetu na vašoj kartici, koja je bila , koja je bila otuđena ili zloupotrebljena vašom krivicom ili nemarom.
Za obročno plaćanje koristimo Paypay sistem plaćanja koji ima SSL certifikat i 256-bitno kodiranje podata. Upad ili gubitak vaših podataka od strane Paypal nije moguć. Kod nas se ne pohranjuju podaci vaših kartica ili drugih računa, već samo podaci koji su potrebni za izdavanje kredita, koji su potrebni za izdavanje dobropisa (IME, PREZIME, ADRESA, TELEFONSKI BROJ I EMAIL)

 

www.nogometnidresovi.com
Trivunović s.p.
Kidričeva 18
5000 Nova Gorica
Slovenia
Tel: 040952942
Mail: trivunovicbozica@gmail.com
Skype: trivunovicz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Izračunaj: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.