Opći uvjeti

Sadržaj stranice je informativan i niti urednik niti bilo koja druga fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u stvaranju ove web stranice u bilo kojem slučaju neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati ili biti u vezi s postojanjem, pristupom na i / ili korištenjem ovih web stranica i / ili informacijom sadržanih na ovoj web stranici i / ili zato što je nemoguće koristiti informacije na ovim stranicama.

Svi nazivi proizvoda i usluga koje se pojavljuju na slikama, filmovima, prezentacijama na ovim web stranicama su registrirani brandovi koji su u posjedu vlasnika tih brandova i njihovih povezanih društava.

Urednik zadržava pravo izmjene, dodavanja ili uklanjanja web stranice (u cijelosti ili djelimično) iz bilo kojeg razloga i bez prethodne najave. Svi posjetitelji stranice cijeli objavljeni sadržaj koriste na vlastitu odgovornost i slažu se sa uvjetima korištenja.

Informacije koje nam proslijeđujete prilikom narudžbe, čuvat ćemo pažljivo  i ni u kom slučaju neće biti dostupne trećim osobama.

Molimo vas da pažljivo pročitate sljedeće uvjete web stranice www.nogometnidresovi.com, jer se oni primenjuju u trenutku pristupanja na našu stranicu. Opći uvjeti važe na svim stranicama web prezentacije bez iznimke. U slučaju da se sa općim uvjetima   ne slažete, molimo Vas da niti ne gledate te stranice. Smatrat će se da ste sa svakom posjetom ili transakcijom koju ste učinili putem naše web stranice, upoznati sa cijelim sadržajem općih uvjeta i da ste prihvatili opće uvjete bez ograničenja. Isto u budućnosti, dok ne ukinemo ili promijenimo važeće opće uvjete, prilikom svake posjete ili za svaku transakciju obavljenu na našoj web stranici, ste ograničeni navedenim općim uvjetima.

Urednik ima pravo da bilo kada izmjeni trenutne uvjete i to  ažuriranjem te objave. Sve takve promjene u uvjetima bit će obvezujuće za vas i u svojoj najnovijoj verziji bit će dostupni svima. Promjene važe ​​od trenutka objave.

Web stranicu je izradio Risporter.com, 5000 Nova Gorica, Slovenija.

Za web stranicu  brine i uređuje je Risporter.com.

Web stranica www.nogometnidresovi.com je otvorena 24 sata dnevno, svaki dan u godini. Zbog nepredviđenih tehničkih ili drugih razloga više sile,  pristup stranici ponekad nije moguć. Stoga, nogometnidresovi.com zadržava pravo da privremeno ili trajno ograniči ili potpuno zaustavi pristup web stranici ili na drugi način ograniči ili obustavi rad na web stranici.

Nogometnidresovi.com ne preuzima odgovornost i ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu na vašem računaru ili računalni opremi ili drugim stvarima  kao ni na viruse koji mogu utjecati na vašu opremu zbog vašeg posjeta web stranici, njene upotrijebe ili pregledavanja po njoj, ili vašeg prijenosa bilo kojeg materijala, podataka, teksta i slike sa ove stranice.

Cijeli sadržaj, materijali, slike, tekstovi  web stranice www.nogometnidresovi.com je strogo zabranjeno koristiti na drugim web stranicama, osim ako je reklama direktno povezana sa nama ili uz prethodnu suglasnost vlasnika web stranice www.nogometnidresovi.com.

Raskid ugovora

Ovaj dio uređuje  Zakon o zaštiti potrošača, u kojem se navodi:

(43.č. član ZVPot)

Za ugovore sklopljene na daljinu, potrošač ima pravo da u roku od 14 dana obavijesti kompaniju  da odustaje od ugovora bez navođenja razloga za svoju odluku.

Po prijemu pošiljke, kupac ima sedam dana da vrati proizvod. Nakon 7 dana ne vršimo više zamjenu.
Rok važenja ugovora je 30 dana.

(Članak 43.d. ZVPot)

– Ako je potrošač, u slučaju iz prethodnog člana toga zakona odustao od ugovora, kompanija mu mora vratiti sva plaćanja.
– Povraćaj plaćanja kompanija mora obaviti odmah, što je prije moguće, najkasnije u toku 30 dana nakon prijema obavijesti o raskidu ugovora. Ako kompanija zakasni sa povraćajem plaćanja, potrošaču mora, pored zakonske zatezne kamate, platiti još jednu desetinu primljenih plaćanja za svakih navršenih trideset dana kašnjenja vraćanja.

– Ako kupac odbije pošiljku ili je ne preuzme, dužan je pokriti sve troškove nastale slanjem pošiljke kao i sve moguće kasnije troškove opoomena, opomena odvjetništva i izvršenja.

Pisana obavijest o otkazu ili raskidu ugovora pošaljite na  e-mail  trivunovicbozica@gmail.com.

Postupak kupovine

Kada klikne na dugme naruči, kupac ide na obrazac za unos podataka, koje jedanput ispuni i klikne na dugme naruči kada ponuda odnosno narudžba počne važiti u skladu sa takvim uvjetima.

Ugovor o narudžbi robe će se sačuvati u kompaniji na web serveru do izvršenja narudžbe .

Sve moguće greške prilikom narudžbe možete popraviti na e-mail trivunovicbozica@gmail.com
Prilikom naručivanja proizvoda, morate platiti poštarinu, koja se menja od proizvoda do proizvoda.
Sve cijene na web stranici ne uključuju PDV zato što nismo porezni obveznici.

Nepreuzimanje ili odbijanje pošiljke!
Za nepreuzimanje ili odbijanje pošiljke kompaniji Božica Trivunović s.p. nastaju troškovi, koje kupac plaća skladno uvjetima.
Analiza troškova:
1. Poštarina (prikazano na certifikatu)
2. povratak poštarine (pošta zaračunapovratnu poštarinu u iznosu gramaža + preporučena pošiljka)
3. Trošak 1.opomene  5 €
4. Trošak 2.opomene 5 €
5. Trošak zadnje opomene pred izvršenjem 5 €

Dalje troškove izvršenja i postupaka obračunava odgovorni odvjetnički ured.

Komentiranje ni odobreno.